site.'.bnthd Всеки уикенд от 09:00 ч.

РЕКЛАМА

"Аз съм"... Александър Василев 00:04:46

01.12.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Александър Василев

"Аз съм"... Александър Василев
"Аз съм"... Йордан Янчев 00:07:22

30.11.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Йордан Янчев

"Аз съм"... Йордан Янчев
"Аз съм"... Атанас Болчинов 00:11:02

23.11.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Атанас Болчинов

"Аз съм"... Атанас Болчинов
"Аз съм"... Васил Власов 00:16:05

17.11.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Васил Власов

"Аз съм"... Васил Власов

Вижте всички броеве


„Аз съм“ е кратка портретна форма, която представя интересни и талантливи млади хора, изявяващи се в различни области – спортисти, артисти, художници, певци. Целта на рубриката е да популяризира постиженията на младата и активна част от нашето общество. Историите им са непознати или малко познати, но си струва да бъдат разказани, в случая - от самия герой.


Екип

Боряна Тончева

Боряна Тончева
Репортер

Вяра Кръстева

Вяра Кръстева
Репортер

Евгени Николов

Евгени Николов
Репортер

Петьо Борисов

Петьо Борисов
Репортер

Иван Сребреков

Иван Сребреков
отговорен оператор

Йоанна Капанова

Йоанна Капанова
Режисьор

РЕКЛАМА