РЕКЛАМА


В това издание на "Аз съм..." имате възможност да се запознаете с 14-годишния Иван Палигоров - ученик в Софийска математическа гимназия и състезател на спортен клуб "Олимпия".

Иван Палигоров в "Аз съм..."
"Аз съм..." - 03.02.2018

РЕКЛАМА